VARTOTOJŲ ATSILIEPIMŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.act4bio.lt operatorius yra MB „Act for bio“, įmonės kodas 305780781, buveinės adresas J. Basanavičiaus al. 35-18, Kaunas, LT-50271 Lietuvos Respublika,
el. pašto adresas – actforbio@gmail.com; info@act4bio.lt
1.2. Šios vartotojų Atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato MB „Act for bio“ Klientų Atsiliepimų apie įsigytas prekes internetinėje parduotuvėje rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.
1.3. Act for bio – internetinė parduotuvė adresu www.act4bio.lt.
1.4. Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio prekę internetinėje parduotuvėje/svetainėje, pateikta vieša nuomonė apie prekę.
1.5. Reitingas – tai Kliento įsigytos prekės internėtinėje svetainėje pateiktas įvertinimas „žvaigždutėmis“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.
1.6. Klientas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių internetinėje parduotuvėje www.act4bio.lt.
1.7. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

2. Atsiliepimų rinkimo tvarka

2.1. Mažoji bendrija skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų sukurtus bei parašytus ir bendrijos elektroninėje svetainėje pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis, akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.
2.2. Atsiliepimai renkami Bendrijos iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie įsigijo prekes, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo prekes.
2.3. Bendras Reitingų balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų skaičiaus.
2.4. Atsiliepimus gali palikti vartotojai, įsigiję prekes internetinėje parduotuvėje/svetainėje www.act4bio.lt.
2.5. Bendrovė skelbia tiek teigiamus, tiek neigiamus vartotojų Atsiliepimus.
2.6. Bendrovė neskelbia komentarų ir turi blokuoti komentarus, kurie:
– yra susiję su nelegalia veikla;
– Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba nesusijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu;
– Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
2.7. Mažoji bendrija svetainėje www.act4bio.lt  viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardą ir Atsiliepimo turinį.
2.8. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.
2.9. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.
2.10. Atsiliepimus internetinėje parduotuvėje vartotojai skelbia neatlygintinai.
2.11. Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
3.2. Asmens identifikacijos dėl pateikto Atsiliepimo ir (ar) Reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su internetinėje svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), MB “Act for bio” tvarko Klientų pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti www.act4bio.lt privatumo politikoje.
3.3. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrijos vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: actforbio@gmail.com; info@act4bio.lt arba telefonu +370 604 59544.
3.4. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.